Hoppa till innehåll

PrioNina AB Må Bäst Med Häst

Må Bäst Med Häst

Du behöver inte må dåligt för att vilja må bättre!

Hästunderstödda insatser är ett samlingsnamn för aktiviteter tillsammans med hästar, även kallad ridterapi. HUI inkluderar den terapeutiska miljön runt hästen utöver själva ridningen och hästhanteringen. Användningen av ridning i rehabiliterande syfte startade i Sverige på 1950-talet i samband med polio-epidemin och har sedan dess används främst av fysioterapeuter inom rehabiliteringen/habiliteringen (Silfverberg, 2014). HUI ger en specifik träning inom flertalet områden, som kan upplevas som meningsfull då patienten lär sig rida och utför ett för hästen nödvändigt arbete (Trættenberg, 2006). Just mångsidigheten inom HUI anses unik då patienten får träna på fysiska, psykiska, sociala, kognitiva och känslomässiga förmågor på en gång (Silfverberg & Tillberg, 2011).

Må Bäst Med Häst erbjuder hästunderstödda insatser (HUI) i hälsofrämjande syfte till barn och vuxna med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter. HUI kan tack vare sin mångsidighet ge positiva hälsoeffekter vid många olika sjukdomstillstånd, skador och funktionsvariationer.   Exempel på tillstånd där HUI i studier har visat på positiva hälsoeffekter är sen motorisk utveckling, psykosociala svårigheter, psykisk ohälsa, stress, utbrändhet, cerebral pares, ADHD, ADD, autism, reumatism, synskadade, olika neurologiska sjukdomar och skador, epilepsi, muskelsjukdomar osv (Trættenberg, 2006). Aktiviteterna bedrivs på gården och i omgivande miljö på Mores Linagården i Gustafs mellan Borlänge och Säter.

Då alla individer är unika med olika förmågor anpassas aktiviteten till just ditt eller ditt barns/elevs behov. Vid första besöket visar vi runt på gården och du/ni får bekanta er med gårdens hästar och miljö. Vi går igenom förutsättningarna för ridning eller annan hästunderstödd aktivitet samt lägger upp en målbildsplanering tillsammans. Minst tre tillfällen bokas in och efter tredje tillfället utvärderas aktiviteten och en eventuell fortsättning planeras.

Aktiviteterna leds av Carolina Browall, miljöpedagog och beteendevetare med vidareutbildning som djurskötare och ridterapeut med utbildning på avancerad nivå från Ersta Sköndal Högskola i hästunderstödd terapi samt Ridskolan Strömsholm. Medlem o i OHI – branschorganisationen för hästunderstödda insatser. Förutom din egen försäkring har även företaget PrioNina erforderliga försäkringar samt skyddsutrustning som krävs i arbete med häst.

PrioNina Må Bäst Med Häst erbjuder

  • Personlig utveckling, fysiskt och psykiskt
  • Individ, par och gruppstärkning
  • Inre & yttre ledarskapsutbildning
  • Enskilt eller grupp
  • Paket eller kurs
  • Workshops, seminarier och föredrag

Må Bäst Med Häst erbjuder ridterapi, ridlektioner för nybörjare, fritidsridning, arbete mot hästrädsla/hästfobi  samt uteritter och ridlektioner på grundnivå, för vuxna, barn, unga.  Alla olika funktionsvariationer är välkomna i överenskommelse.  Även tur med häst och vagn erbjuds för enskilda eller mindre grupper.

Verksamheten är av Länsstyrelsen Dalarna godkänd §16 verksamhet enligt  Djurskyddslagen (verksamhet med djurhållning eller verksamhet som är omfattande eller yrkesmässig). 

Företaget har ansvarsförsäkring.

Hästarna är A1 försäkrade och därmed gäller också olycksfallsförsäkring för  alla personer som umgås med hästen.

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU och är lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. Förordningen medför stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet men samtidigt utökade skyldigheter för företag när det gäller hantering av personuppgifter. En bild där man kan identifiera en person räknas som en personuppgift, och det är inte tillåtet för mig att publicera den utan ditt samtycke. Jag har tidigare frågat var och en av mina klienter om samtycke att publicera bilder  på facebook eller på hemsidan och de som har givit det har alltså gått med på att jag publicerar bilder. De som inte gått med på de har jag heller inte publicerat några bilder på. Dock kräver jag numera skriftliga medgivanden och samtycken från var och en varför jag kommer begära in det från samtliga för dokumentation. Sedan tidigare har jag meddelat att jag inte för några journal-anteckningar dock för jag kundregister med anteckningar och även enligt GDPR gällande förteckning över personuppgiftshanteringen. Register måste jag ha för att kunna skicka fakturor, göra utvecklingsplaner samt kontakta klienter och även detta register måste klienter samtycka till. Därför kräver jag också skriftliga medgivanden och samtycken på detta framledes. Vid fler frågor eller funderingar kring detta vänligen skriv till kontakt@prionina.se

Prislista 2024 (ex. 25 % moms)

Hästunderstödda insatser (ridterapi) enskilt,  1  timme totalt inklusive förberedelser och efterarbete (effektiv ridning/hästarbete ca 30 minuter). 500 kr/timme/ekipage per gång. Paket,  klippkort eller hel termin går att köpa till reducerat pris. Minst tre tillfällen bör bokas, första mötet är målbildssamtal, inskrivning och lära känna möte utan ridning. Barn, unga eller vuxna. Alla funktionsvariationer välkomna!

Lektion/fritidsridning/prova på för nybörjare 1 timme inkl iordningställande och efterarbete (effektiv ridning ca 30 min), max två ekipage samtidigt kostar 450 kr/ekipage per gång. Barn, unga eller vuxna. Alla funktionsvariationer välkomna!

Uteritter-fritidsridning 1000 kr/ekipage/3 timmar ink iordningställande och efterarbete samt fika. Även långritter erbjuds i ök. Viss häst- och ridkunskap krävs. Viktbegränsning, 80 kg.

Vid ridning på recept (FAR) ges 5% rabatt.

Enligt önskemål och överenskommelse kan andra aktiviteter, såsom körning  häst även ordnas.

Faktura eller swish. Kvitto lämnas. Företaget innehar F-skattsedel.

Ridterapi kan ersättas av Försäkringskassan genom aktivitetsersättning, ridning på recept (FAR) samt genom ex. Finsam, Ungdomsslussen, KiA/AiK/KAA eller annan verksamhet som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och personlig utveckling. Fritidsridning kan också ersättas som friskvård via arbetsgivaren.

Även praktik/arbetsträning/daglig verksamhet kan ordnas under kortare eller längre tid och i överenskommelse.

Hästarna på Mores Linagården

Gino, 22 år, frieser, ca 160 cm. Prince Charming och vacker som en dag.

Totte 13 år, nordsvensk, ca 155 cm. Borde egentligen heta Ferdinand… Även inkörd.

Dajm, 21 år, nordsvensk, ca 155 cm. Bossen för flocken och en riktig nallebjörn. Även inkörd.

På gården finns även katterna Ture & Tova, hunden Erna , kaninerna Lava & Loke och höns.

HUT och HUI utbildningar

Hösten 2016 läste jag högskolekursen ”Hästen som terapeutisk resurs” 7,5 hp, vid Institutionen för vårdvetenskap på Ersta-Sköndal Högskola och har lagt fram mitt examensarbete i kursen med resultat godkänd.

Sommaren 2017 genomgick jag Ridterapi steg 1 utbildning i Järna.

Läsåret 2017-2018 läste jag tilläggsutbildningen Hästunderstödda insatser i terapi och specialpedagogik.

Hösten 2022 genomgick jag utbildning till FAR-ledare och gården är nu godkänd för FAR- aktivitet (FAR = fysisk aktivitet på recept)

Hösten 2022 genomgick jag utbildning i Motiverande Samtal (MI = motivational interviewing)

I februari 2023 blev jag klar med utbildningen till att bli godkänd Grön Arena Gård. Grön Arena är ett koncept för kvalificering och utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet.

Bild på Må Bäst Med Häst hos PrioNina

Referenser

Lerner, H., & Silfverberg, G. (2014). En inblick i terminologin. I G. Silfverberg & H. Lerner (Red.), Hästen, hunden och den mänskliga hälsan: Vård, behandling och terapi. (s. 31-40). Stockholm: Ersta Sköndal Högskola Förlag.

Silverberg, G. (2014). Några nedslag i den hästunderstödda terapins historia. I G. Silfverberg & H. Lerner (Red.), Hästen, hunden och den mänskliga hälsan: Vård, behandling och terapi. (s. 55-68). Stockholm: Ersta Sköndal Högskola Förlag.

Silfverberg, G., & Tillberg, P. (2011). Ridterapi – fakta och framtid. Ersta Sköndal högskola. Arbetsrapport 75.

Trættenberg, E. (2006). Ridning som rehabilitering. Oslo: Akilles.