Hoppa till innehåll

PrioNina AB konsult

PrioNina AB som konsult

PrioNina som konsult erbjuder konsulttjänster, utbildning och utveckling erbjuder stöd och utbildning för utveckling av organisationer, företag, skolor och arbetsplatser, ledare och chefer, medarbetare, arbetslag, yrkesgrupper, verksamheter och team. 

Stödet omfattar främst olika konsultativa insatser, men också föreläsningar, kurser samt lösningsorienterade insatser vid konflikter och problem.

PrioNina medverkar till förändring och utveckling hos grupper och enskilda individer på plats. 

PrioNina – konsulttjänster, utbildning och utveckling arbetar med 

  • Organisations- och personalutveckling
  • Förbättringsarbete och systematiskt kvalitetsarbete
  • Målstyrning och resultatriktning
  • Ledarskap – coachande
  • Kommunikation och relation samt konflikthantering
  • Problemlösning med lösningsorientering
  • Att lyssna, möten med ett mål
  • Individuell handledning och coachning till enskilda rektorer vid behov
  • Föreläsningar och seminarier samt workshops

PrioNina arbetar med att öka förståelsen för hur människan och organisationen samspelar och utvecklas, hur kulturen påverkar och hur relationer och kommunikationer används. 

PrioNina hjälper till att öppna låsningar och begränsningar som oftast beror på miss i kommunikation och missförstånd i relation. 

PrioNina jobbar med att förändra enskilda individers förhållningssätt och därmed utveckla hela gruppen.

PrioNina utgår från gemensamt lärande i dialog genom relation och kommunikation. 

PrioNina synliggör organisationskulturen, rådande och dominerande antaganden, föreställningar och beteenden hos enskilda individer, i gruppen/grupper eller organisationen som påverkar varje steg. 

PrioNina visar vägar, former till utveckling, förändring och förbättring.