Hoppa till innehåll

CV

CV för Carolina Browall

Arbetslivs­erfarenhet

2016-2019
Lärare och utbildningsansvarig för Lärar- och elevassistentutbildningen vid Brunnsvik Folkhögskola

2016 och tillsvidare

Ridterapeut. Hästunderstödda insatser. Fritidsridning

2020  – juni 2022

Rektor. Kunskapsskolan Borlänge

2019 feb- 2019 dec

Biträdande rektor, verksamhetsansvarig elevhälsa, samordnare APL samt studie- och yrkesvägledning Helixgymnasiet (NTI, AcadeMedia) Borlänge

Okt 2018 – jan 2019

Tf. verksamhets- och förskolechef Valdemarsviks kommun

Aug 2018 – okt 2018

Tf. rektor och förskolechef Norrskenets Friskola Kalix, Pysslingen, AcadeMedia

Okt 2017 – feb 2018

Tf. rektor VBU Ludvika.

Nov 2016 – jan 2017
Kursansvarig kursen Migrationsprocessen – att möta nya kulturer, Brunnsvik folkhögskola.

Okt 2016-juni 2017
Tf. rektor Noretskolan, Mora.

Aug 2009 – juni 2016
Praktiska Gymnasiet Falun (Vindora AB, Praktiska Sverige AB).
Rektor.

Jan 2008 – aug 2009
Högskolan Dalarna, Pedagogiska avdelningen.
Universitetsadjunkt och högskolelärare. Undervisade i lärarprogrammet samt VAL (yrkeslärarutbildning) utbildningen, främst i didaktik och pedagogik. Undervisade och var kursansvarig för chefs- och ledarskapsutbildningen, CoL, för mellanchefer i socialtjänsten samt i magisterutbildningen ”Human resource management” med fokus på HR frågor och coachande ledarskap för skolledare i Viet Nam vid VNU i Ha Noi.

Aug 2004 – dec 2007
Institutionen för Samhälle, Kultur och Lärande, avdelningen för Kulturpedagogik, Lärarhögskolan Stockholm.
Universitetsadjunkt, studierektor vid avdelningen för Kulturpedagogik. Kursansvarig samt undervisande lärare för kursen Kulturanalyser liksom kurslärare samt handledare för examensarbeten. Kontaktperson för Bologna-arbetet vid institutionen. Har också varit kurslärare för kurser i Vetenskaplig metod & teori samt Utbildning & samhälle. Ordförande i sambedömningsprojektet vid institutionen, där fokus låg i bedömningsfrågor från rättssäkerhets- och likvärdighetsperspektiv. Tidigare deltidsuppdrag vid IT-avdelningen och ansvar IKT-kompetens satsning vid institutionen för kurslärare vid institutionen i samverkan med Lärum.

Mars 2004 – maj 2004
Power studio, Interactive Institute, Eskilstuna.
Forskartjänst, beteendevetare/pedagog, projektledare i samband med uppstart av ny forskargrupp samt samarbetsprojekt med Mälardalens Högskola, Eskilstuna kommun och Energimyndigheten.

Jan 2003 – dec 2003
Share studio, Interactive Institute, Stockholm.
Forskartjänst, beteendevetare/pedagog, projektledare.

Juli 2000 – dec 2002
Smart studio, Interactive Institute, Stockholm.
Forskartjänst, beteendevetare/pedagog, projektledare, personal- och miljöansvarig.

Jan 2000 – juni 2000
Centrum för Användarorienterad IT-design vid Institutionen för numerologi och datalogi, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Utredare MDI frågor (människa-datorinteraktion) samt använda­rorientering/användbarhets­frågor, påbörjade magister- respektive licenciatuppsats i pedagogik.

April 1993 – aug 1994
Konfektyrbutik ”Ninas Godishörna”, Malmköping.
Egen företagare/affärsinnehavare.

Aug 1989 – aug 1990
Orrö daghem, Flen.
Barnskötare.

Jan 1989 – mars 1989
Glacebolaget, Flen.
Glasspakteterare.

Jan 1988 – dec 1988
London, UK.
Barnflicka.

Jan 1987 – dec 1987
Kibbutz Yasur, Israel. Volontär verksam i djurhållningen samt reste runt i Mellanöstern.

Utbildningar

2017-2018. Hästunderstödda insatser för terapi och specialpedagogik. Ridskolan Strömsholm.

2016-2018. Praktisk ridterapi I & II. Föreningen ridterapi för alla, Stall Novalis, Järna.

2016-2017 Hästen om terapeutisk resurs, 7,5 hp Ersta Sköndal Högskola.

2013 Rektorsexamen.  Rektorsprogrammet, 3 år,  30 hp (den statliga befattningsutbildningen, Skolverket) i samarbete mellan Örebro Universitet,  Högskolan Dalarna och Mälardalens Högskola.

2007
Lärarhögskolan.
Centrum för utbildningsledning 7,5 hp. Ledarskap och organisationsteori 7,5 hp. Ledarskapets psykologi, människor, makt och mening – socialpsykologi.

2007
Utbildningspedagogiskt centrum, Stockholms Universitet och Lärarhögskolan.
Högskolepedagogik 2 p.

2007
Umeå Universitet.
Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Bedömningar i högskolan 5 p.

2006
Lärarhögskolan i Stockholm.
Certifiering i IT-pedagogik. Theducation/ Lärum.

2006
Lärarhögskolan i Stockholm.
Institutionen för Samhälle, Kultur och Lärande, Att leda & utveckla VFU 5 p.

1998 – 1999
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Institutionen för Numerologi och Datalogi, Användarcentrerad programutveckling 6 p, Människa-dator (maskin) interaktion.

1995 – 2000
Stockholms Universitet Pedagogiska Institutionen, forts.-, utvidg.- samt magisterkurser pedagogik, 140 p  Psykologiska Institutionen, grund- och fortsättningskurs 40 p Sociologiska Institutionen, grundkurs 20 p Socialantropologiska Institutionen, grundkurs 20 p Etnologiska Institutionen, grundkurs 20 p Filosofiska (praktisk) Institutionen, Argumentationsanalys 6 p.

1994 – 1995
Linköpings Universitet Inst. för Psykologi och Pedagogik, grundkurs pedagogik 20 p.

1993 – 1994
Blå Stjärnan, Djurskötarutbildning lantbruksdjur samt tilläggsutbildning häst.

1990 – 1992
Komvux, Flen.
Högskolekompetens.

1986 – 1987
Kulturama Scenskola, Stockholm Kurser i scenkonst och sång.

1984 – 1986
S:t Görans Gymnasium, Stockholm Vårdlinje Barn o Ungdom.

Formella akademiska examina

 • Högskoleexamen 1997
 • Filosofie Kandidat examen 1998 (Bachelor in social science)
 • Filosofie Magister examen 2003 (Master in social science)
 • Rektorsexamen 2013

Språk

 • Svenska som modersmål
 • Engelska flytande både i tal och i skrift
 • Tyska grundläggande

Datorvana

Mycket god vana och kunskap/erfarenhet i ordbehandling, excel, powerpoint, film/ljud/foto- bearbetning, samt Internet-hantering/databas/litteratur- och infosök och lärandeplattformar. Både Macintosh och PC. Mycket god kunskap inom IT (informationsteknologi) samt IKT-området (informations- och kommunikations). Erfarenhet och kunskap från lärandeplattformar såsom Fronter, Learnloop, PingPong, Moodle, Rexnet, EdWise, Schoolsoft, Dexter, InfoMentor, Unikum liksom Marratech/Adobe Connect/Skype samt andra mediaformer. Undervisat på distans med hjälp av digitala media. Erfarenhet av digitala system som ProCapita, Hogia Personal Business Manager, ExOpen Web Reports, Ascendo, Agda, Stratsys, Visma, Easit, Time Care.

Fritids­intressen och övrigt (utan inbördes ordning)

 • HLR- intyg samt utbildning genom HLR rådet i Livsfarligt läge – Organisera & handla olycksplats, A – Andning – Skapa fria luftvägar, Stabilt sidoläge, Luftvägsstopp.
 • A-, B- körkort
 • Kultur- och samhällsfrågor
 • Mångkulturella frågor samt demokratifrågor
 • Utbildningspolitik, skol- och utbildningsfrågor och specialpedagogik
 • Livsöden och människorättsliga frågor
 • Barnen
 • Djuren (hästar, hundar, katter)
 • Jägarexamen och jakt

Styrelsemedlem i föreningen Våga Tala samt i Attention Dalarna